Portál  |  STAG  |  e-mail
Průvodce ubytovánímHousing Guide

Průvodce ubytováním

Ubytování studentů

O vysokoškolské koleje a menzy Univerzity Palackého se stará Správa kolejí a menz (SKM). Kompletní seznam ubytovacích zařízení a bližší informace o nich najdete v oddíle Koleje. Pokoje na všech kolejích nabízejí podobný komfort, ceny pokojů jsou odstupňovány podle vybavení a počtu lůžek. Přesné podmínky a pravidla ubytování určuje Řád vysokoškolské koleje  a Novela č. 1 a 2 Řádu vysokoškolské koleje UP v Olomouci.

Jak se ubytovat?
Podmínkou je být přijat ke studiu na UP, pak je teprve možné podat žádost o přidělení ubytování pro následující akademický rok. Žádosti se podávají elektronickou formou v ubytovacím systému ISKAM na adrese https:/iskam.upol.cz. Stručný návod jak podat žádost a jak pak vybrat konkrétní pokoj, naleznete ZDE. Jakou kolej zvolit Vám pomůže stručný přehled Informací o kolejích.

Žádosti se uspokojují průběžně, zpravidla 2x – 3x týdně. Rozhodnutí o přidělení ubytování hledejte opět v ubytovacím systému ISKAM, kde najdete konečný verdikt (žádost "uspokojená" nebo "zamítnutá". V případě že je Vaše žádost uspokojená, můžete si rovnou rezervovat konkrétního místo, kde budete chtít bydlet (návod viz výše). V případě, že je žádost stále nerozhodnutá, vyčkejte do dalšího kola rozhodování. Zamítnutá žádost znamená, že student nesplnil některé podmínky nutné pro přidělení ubytování.

Po zveřejnění kladného rozhodnutí a vytvoření rezervace (tj. student si vybere  konkrétní kolej, pokoj a datum nástupu) máte 14 dní (ode dne zveřejnění rozhodnutí) čas na uzavření Smlouvy o ubytování a zaplacení zálohy ve výši 1500 Kč. Uhrazení zálohy je NUTNÉ pro potvrzení zájmu o ubytování, jinak může být Vaše místo rezervované místo nabídnuto dalšímu zájemci. Smlouva se uzavírá osobně u referentky příslušné koleje. Pokud ze závažných důvodů nemůžete uzavřít Smlouvu o ubytování do 14-ti dnů, nahlaste tuto skutečnost s uvedením jména, příjmení, koleje, pokoje a data předpokládaného podpisu smlouvy emailem na adresu koleje@upol.cz .

Nezapomeňte! Pokud jako student prvního ročníku nejpozději do zahájení výuky neuzavřete smlouvu o ubytování, ztrácíte právo na přidělené ubytování. Pro jistotu pravidelně sledujte webové stránky kolejí a menz (hlavně aktuality na úvodní stránce), aby Vám neutekla žádná novinka. Ze stejného důvodu se alespoň jednou týdně podívejte na svůj e-mail, který jste dostal/a po zápisu do studia.

Podrobné pokyny pro organizaci ubytování v září příslušného školního roku naleznete na stránkách http://www.skm.upol.cz/o-nas/dokumenty/ - "Organizace ubytovacího řízení" v příslušném šk. roce.

Jak zaplatit?
Využít můžete inkasní platbu z osobního účtu (preferovaný způsob úhrady), převod z účtu nebo trvalý příkaz - není vhodný, částka za ubytování je každý měsíc jiná z důvodu rozdílného počtu dnů v jednotlivých měsících. Platit můžete také v hotovosti, zejména při nástupu k ubytování. Je možné platit také platební kartou (MasterCard, MasterCard Electronic, Maestro, Visa, Visa Electron, American Express), tam, kde to umožňuje technické vybavení SKM UP. Platby v hotovostní jsou zpoplatněny manipulačním poplatkem (výjimkou je první platba při nástupu k ubytování), Platby kartou jsou zpoplatněny vždy.

Bankovní spojení - Komerční banka č.ú.19-1146360257, kód banky 0100

specifický symbol (SS) 324302- UVÁDÍ SE POUZE PRO PLATBU UBYTOVACÍ JISTINY !!! Pro platbu kolejného se neuvádí.

VARIABILNÍ SYMBOL, tj. VAŠE RODNÉ ČÍSLO BEZ LOMÍTKA (10 znaků) SE UVÁDÍ VŽDY !!!!!

Zahraniční studenti a také studenti ze SR, kteří mají RČ vygenerované UP, použijí toto RČ (obsahuje v koncovém čtyřčíslí dvě písmena, písmena do variabilního symbolu nezadávejte, celé rodné číslo prosím uveďte i s písmeny a s uvedením jména a příjmení ve zprávě pro příjemce). Počítejte s tím, že bankovní převod trvá v ideálním případě 2-3 pracovní dny.

Informace pro platbu ze zahraničí: IBAN: CZ4401000000191146360257, SWIFT: KOMBCZPPXXX adresa pobočky: Komerční banka a.s., pobočka Olomouc, Tř. Svobody 14, 772 00 Olomouc, Czech republic

Důležitá telefonní čísla

Dlouhodobé ubytování studentů UP nad 1 měsíc:
585 638 025 - koleje J.L.Fischera, Gen. Svobody, Chválkovice
585 638 026 - koleje 17. listopadu, Šmeralova, B. Václavka
585 638 883 - koleje Neředín I - IV, E. Rošického

Krátkodobé ubytování studentů a hostů do 1 měsíce (Hotel), dlouhodobé ubytování lektorů a zaměstnanců UP: 585 638 016, 777 000 202

Nahoru

Ostatní ubytování

Univerzita Palackého v Olomouci poskytuje ubytování i svým zaměstnancům, především pedagogickým a vědeckým pracovníkům fakult.

Univerzita Palackého nabízí také ubytování hostelového typu, které slouží návštěvám UP a veřejnosti.

Nahoru

Letní ubytování pro jednotlivce i kolektivy za výhodné cenyKOLEJNET - připojení studentů UP k internetuInformační server SKM

Kontakty:

Ubytování studentů
Dlouhodobé ubytování studentů - kontakty

Ubytování zaměstnanců, lektorů UP, veřejnosti a krátkodobé pro studenty
tel.: 777 000 202, 585 638 016
hotel@upol.cz  
více...

Stravování
Vedoucí menz SKM UP
tel.: 585 638 020
menza@upol.cz
více...

 

  

Stránka aktualizována: 09. 01. 2017, Jaroslav Vrba